Serbian (Latin)
Pretraga

Novosti

Septembar 2014

IX SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED, sa regionalnim učešćem

održaće se u Vrnjačkoj Banji, u Hotelu Zvezda od 22. do 26. septembra 2014. godine. 

Pozivamo Vas da posetite naš štand (B17) na izložbi tokom savetovanja.

Mart 2014

ED Ćuprija - TS 35/10kV Despotovac je uvedena u sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Februar 2014

Isporučeno 10 kom. Integralnog besprekidnog napajanja radio stanice, RC-NPB150, za potrebe PD Elektrosrbija. Do sada je isporučeno ukupno 53 kom. ovih napajanja.

Januar 2014

ED Raška - isporučeno 19 komunikacionih kontrolera za povezivanje daljinskih stanica RC1 u SCADA sistem po protokolu IEC60870-5-101 na radio vezi.

ED Jagodina - isporučeno 10 komunikacionih kontrolera za povezivanje daljinskih stanica RC1 u SCADA sistem po protokolu IEC60870-5-101 na radio vezi.

Decembar 2013

ED Kraljevo - realizovano snimanje 12 digitalnih telefonskih linija sa telefonske centrale Seltatel S@E 300 IPX.

ED Jagodina - TS 35/10kV Jagodina II uvedena je u sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Novembar 2013

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Modran i TS 35/10kV Klupe povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Oktobar 2013

ED Jagodina - TS 110/20kV Jagodina 3 uvedena je u sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

ED Jagodina - izvršeno je povezivanje SCADA sistema RC1 u ED Jagodina na nadređeni SCADA sistem u DDC Elektrosrbija Kraljevo preko Ethernet veze, po protokolu IEC 60870-5-104

Avgust 2013

ED Vranje - daljinska stanica RC1 u TS 35/10 Vlase je povezana u SCADA sistem RC1 ED Vranje preko radio veze.

Jul 2013

ED Ćuprija - daljinske stanice u TS 35/10kV Veliki Popović i TS 35/10kV Ćuprija IV povezane su preko ethernet modema i L2VPN na SCADA sistem RC1 u dispečerskom centru ED Ćuprija.

Jun 2013

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Petrovo, TS 35/10kV Rudanka i TS 35/10kV Batkuša povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Oktobar 2012

Završeno je VIII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED, sa regionalnim učešćem na kome smo učestvovali kao izlagač.

Septembar 2012

VIII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE - CIRED, sa regionalnim učešćem 
održava se u Vrnjačkoj Banji, Hotel Zvezda od 24. do 28. septembra 2012. godine.

Avgust 2012

ED Čačak - isporučeni i pušteni u rad uređaji za digitalno snimanje razgovora:

  • Pogon Guča - 6 kanala
  • Pogon Ivanjica - 6 kanala

Jul 2012

ED Čačak - isporučeni i pušteni u rad uređaji za digitalno snimanje razgovora:

  • Dispečerski centar ED Čačak - 8 kanala
  • Pogon Gornji Milanovac - 6 kanala

Jun 2012

AD Elektro Doboj - završena isporuka 25 kontrolera za povezivanje modifikovanih reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C i SEL-751A u sistem RC1.

Maj 2012

PD Jugoistok - izvršeno je povezivanje SCADA sistema RC1 u PDC Vranje na nadređeni SCADA sistem u DDC Jugoistok preko Ethernet veze, po protokolu IEC 60870-5-104. Povezivanje je omogućilo:

  • prikaz položajne i alarmne signalizacije i merenja sa TS 110/35kV Vranje 1 (iz mreže EMS) na SCADA RC1 u PDC Vranje
  • prikaz položajne i alarmne signalizacije i merenja sa svih TS 110/XXkV povezanih u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 ED Vranje na nadređenom SCADA sistemu u DDC Jugoistok.

April 2012

ED Cuprija - završena je isporuka, montaža i puštanje u rad hardvera i softvera staničnog računara za TS 35/10kV Ćuprija II. Stanični računar je preko optičkog interfejsa povezan sa postojećim mikroprocesorskim relejima, po protokolu IEC 60870-5-103, dok je sa druge strane preko Ethernet interfejsa povezan u Sistem daljinskog nadzora i upravljanja ED Ćuprija - RC1.

ED Vranje - Isporučena i puštena u rad mini daljinska stanica u RP 10kV Momin Kamen. Stanica je povezana u SCADA sistem RC1 u ED Vranje.

Mart 2012

AD Elektro Doboj - stanični računari u RP 10kV Čečava i RP 10kV Paklenica povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Decembar 2011

ED Niš - pogon Aleksinac - isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora Registrofon RC3-04A.

PD Jugoistok - ED Vranje - TS 110/35/10kV Vranje 2 i TS 110/35/10kV Vladičin Han Vranje 2 uvedene su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Šamac 2, TS 35/10kV Kotorsko i TS 35/10kV Žarkovina povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Novembar 2011

Isporučeno 6 kom. Integralnog besprekidnog napajanja radio stanice, RC-NPB150, za potrebe PD Elektrosrbija. Do sada je isporučeno ukupno 43 kom. ovih napajanja.

Završena nova verzija Integralnog besprekidnog napajanja radio stanice sa poboljšanom zaštitom od prenapona.

ED Pirot - distribuirana daljinska stanica u TS 35/10kV Temska je proširena uvođenjem mini jedinice RC1M-160101 za DV polje 35kV Topli Do

Oktobar 2011

Mini HE na Vlasini - isporučen i pušten u rad sistem za daljinski nadzor i upravljanje sa specijalnom funkcijom za prenos signala nivoa vode na vodozahvatu u centar upravljanja. Sistem se sastoji od daljinske stanice koja vrši merenja signala sa mernog pretvarača nivoa (4-20mA) i centralne stanice koja na osnovu izmerenih vrednosti vrši restauraciju signala 4-20mA u centru upravljanja. Prenos informacija se obavlja radio vezom. Pored osnovne funkcije za prenos signala nivometra, daljinska stanica raspolaže i digitalnim ulaznim signalima, dodatnim merenjem napona napajanja 12VDC i komadnim izlazima opšte namene. Dizajn daljinske stanice je optimizovan za napajanje solarnim panelom uz tipičnu potrošnju 20mA / 12VDC. Iako je sistem koncipiran tako da se signal nivoa automatski prenosi u centar i generiše signal 4-20mA bez učešća operatera, u sklopu sistema se nalazi i SCADA server sa SCADA RC1 programskim paketom.

ED Vranje - uvođenje 110kV DV polja 1224 Preševo u daljinsku stanicu sistema RC1 u TS 110/35/10kV Bujanovac

Septembar 2011

Završen razvoj Ethernet modema RC1M-ETH. Ovaj modem omogućava povezivanje uređaja starije generacije koji raspolažu samo serijskim interfejsom na Ethernet mrežu. Prvi primerak će biti iskorišćen za povezivanje daljinske stanice u TS 110/35/10kV Stenjevac na SCADA RC1 u dispečerskom centru ED Ćuprija preko L2/VPN mreže.

Avgust 2011

Izašla nova verzija programskog paketa SCADA RC1, V3.35.

Jun 2011

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Stanari, TS 35/10kV Sočkovac i TS 35/10kV Modriča 2 povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Realizovana podrška za protokol DNP 3.0 u programskom paketu SCADA RC1. U toku je testiranje komunikacije po protokolu DNP 3.0 sa opremom poznatih svetskih proizvođača.

Maj 2011

Jubilej - punih 10 godina uspešnog poslovanja SRC SOFT

Navršava se punih 18 godina od puštanja u rad prvog SCADA sistema RC1, u TS 35/10kV Jasen u Konarevu, Elektrodistribucija Kraljevo.

April 2011

Završen razvoj i testiranje nove verzije programskog paketa SCADA RC1, V3.34 

Mart 2011

AD Elektro Doboj - pušteni u rad kontroleri za povezivanje reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

AD Elektro Doboj - stanični računari u TS 35/10kV Blatnica i TS35/10kV Šamac 1 povezani su u Sistem za daljinski nadzor i upravljanje RC1 preko Ethernet veze, po protokolu IEC60870-5-104.

Sistem RC1 u AD Elektro Doboj sada obuhvata:

- SCADA RC1 programski paket u centru upravljanja

- 19 daljinskih stanica RC1 u TS 35/10kV, RP 10kV i TS 10/0.4kV na radio vezi

- 5 TS 110/XkV sa opremom drugih proizvođača na žičanoj vezi, po protokolu IEC 60870-5-101- 4

TS 110/XkV sa opremom drugih proizvođača na žičanoj vezi, po protokolu RP570 - 3 TS 35/10kV sa opremom drugih proizvođača na Ethernet vezi preko optičkog kabla, po protokolu IEC 60870 - 5 - 104

- 46 komunikacionih kontrolera RC1 za upravljanje i nadzor nad reklozerima preko radio veze

Februar 2011

ED Valjevo - isporučeno 5 kom integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150.

Januar 2011

AD Elektro Doboj - isporučeno 23 kontrolera za povezivanje reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

Decembar 2010

ED ELEKTROMORAVA Smederevo - isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora, Registrofon RC3. 

ED Pirot - završena isporuka, montaža i puštanje u rad opreme za prilagođenje signala i distribuirane daljinske stanice sa staničnim računarom u TS 35/10kV Babušnica 2 i TS 35/10kV Dolac. Stanice su povezane u SCADA sistem ED Pirot preko radio veze, po protokolu IEC 60870-5-101. 

AD Elektro Doboj - isporučen uređaj za digitalno snimanje razgovora, Registrofon RC3.

Novembar 2010

ED Šabac - isporučeno 3 kom. integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150.

Oktobar 2010

Završeno je VII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE i CRNE GORE na kome smo učestvovali kao izlagač.

Septembar 2010

VII SAVETOVANJE O ELEKTRODISTRIBUTIVNIM MREŽAMA SRBIJE I CRNE GORE - CIRED 2010 
održava se u Vrnja?koj Banji, Hotel Zvezda od 26. septembra do 01. oktobra 2010. godine.

PD Elektrosrbija Kraljevo - isporu?eno 20 kom. integralnih besprekidnih napajanja za radio stanice RC-NPB150 i 10 kom. napajanja za radio stanice sa jednosmernim ulaznim naponom RC-NPJ150.

Avgust 2010

Železnice Srbije - Isporučen 8-kanalni registrofon sa besprekidnim napajanjem autonomije 12h. Registrofon će biti postavljen na železničkoj stanici u Zrenjaninu.

Jul 2010

TE Nikola Tesla, Obrenovac - isporučen i pušten u rad 4-kanalni uređaj za digitalno snimanje razgovora RC3-4A sa alarmnom jedinicom.

ED Prokuplje - isporučen i pušten u rad 4-kanalni uređaj za digitalno snimanje razgovora RC3-4A.

Maj-Jun 2010

Završen razvoj nove generacije kontrolera za besprekidno napajanje. Kontroleri će se ugrađivati u integralno besprekidno napajanje RC-NPB150.

Završen razvoj kompletne familije modularnih komunikacionih konvertora koji obezbeđuju galvansko razdvajanje i konverziju signala između različitih tipova interfejsa.

April 2010

Završen razvoj nove univerzalne mini daljinske stanice sistema daljinskog nadzora i upravljanja RC1. Novi uređaj se može koristiti kao samostalna daljinska stanica manjeg kapaciteta za povezivanje manjih objekata u sistem upravljanja, ili kao mini jedinica distribuirane daljinske stanice sistema RC1, za ugradnju u pojedinačne ćelije u okviru veće trafo stanice.

Mart 2010

ED Vranje - Isporučena i puštena u rad mini daljinska stanica u RP 10kV Sveta Petka, selo Klenike. Stanica je povezana u SCADA sistem RC1 u ED Vranje.

Završen razvoj nove verzije programa kontrolera za povezivanje reklozera TAVRIDA u sistem RC1 kako bi se uskladio sa izmenama koje su učinjene u verziji 6661 firmvera reklozera u odnosu na verziju 4197.

Februar 2010

ZEDP Elektro-Bijeljina - isporučen i pušten u rad 16-kanalni uređaj za digitalno snimanje razgovora sa govornim automatom RC3-GM16A.

AD Elektro Doboj - završena isporuka 20 kontrolera za povezivanje modifikovanih reklozera sa ugrađenim releima SEL-551C u sistem RC1.

Januar 2010

Završen razvoj novog modela uređaja za besprekidno napajanje 600W/1000VA sa autonomijom do 24h. Prvi uređaj će biti isporučen ZEDP Elektro-Bijeljina u sklopu registrofona RC3-GM16A.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Ocenite sajt
Kako Vam se dopada naš novi portal?
 
hello
rrrrrrrrrrrrrrr